hin- und hergerissen

دیروز یکی از شاگردان در کلاس از من عبارت جالبی پرسید: معنای hin- und hergerissen چیست؟
در جواب می توان اینگونه گفت که وقتی آدم قادر به تصمیم گیری بین دو گزینه نباشد و نداند چه انتخابی درنهایت صحیح است. شبیه حالتی از بلاتکلیفی و سرگردانی بین تصمیم گیری میان چند گزینه و درگیری ذهنی بین دو انتخاب متفاوت.

مثال:
میخواهم بگویم: “من بین پذیرفتن یک موقعیت شغلی در اشتوتگارت یا نقل مکان به محل زندگی دوست دخترم در هامبورگ مردد هستم (و قادر به تصمیم گیری نهایی نیستم).”
„Ich bin hin- und hergerissen, ob ich den Job in Stuttgart annehmen oder zu meiner Freundin nach Hamburg ziehen soll.“