Das ist mir Wurst

این اصطلاح پرکابرد روزمره آلمانی به چه معناست؟ درواقع وقتی به چیزی اهمیت نمی دهیم و می خواهیم بی تفاوتی خود را نشان دهیم از این عبارت استفاده می کنیم.
اگر بخواهم از نظر تاریخچه این ضرب المثل مشهور و معروف آلمانی به شما زبان آموز علاقه مند توضیح دهم دوست دارم توضیحات یک استاد معتبر زبان آلمانی را بیاورم: ریشه آن احتمالاً از زمانی می آید که قصاب ها تمام گوشت باقی مانده را به Wurst (کالباس) تبدیل می کردند. بله، هنگامیکه قسمت هایی از حیوان به صورت جداگانه فروخته نمی شد – حالا چه قابل خوردن و چه غیرقابل خوردن بود – درنهایت تبدیل به Wurst میشد. بنابراین وقتی از قصاب می پرسیدند که با محصولات گوشتی که روی دستت مانده چه می کنی؟ پاسخ او همیشه این بود: “Wurst”. منظورش این بود که اهمیتی ندارد چون تبدیل به کالباس میکنم و میفروشم. چرا که مهم نبود که چه چیزی داخل کالباس میریزند. در نتیجه به مرور اصطلاح “Das ist mir Wurst” “این برای من کالباس است” مترادف شد با “Das ist mir egal” “برای من مهم نیست”.