اصطلاحات آلمانی

alles auf eine Karte setzen

این اصطلاح به معنای “همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشتن” است. به مفهوم ریسک کردن و خطر کردن. چند مثال: Mit der Einwechslung eines weiteren Angreifers setzte der Trainer alles auf eine Karte. مربی با تعویض یک مهاجم دیگر ریسکی را به جان خرید. Wer in Aktien investieren will, sollte nicht alles

READ MORE
اصطلاحات آلمانی

alle über einen Kamm scheren

der Kamm به معنای شانه، scheren به معنای با قیچی تراشیدن، قیچی کردن، به صورت کلی به معنای اینست که “همه را نباید با یک چوب راند“ .bei allen den gleichen Maßstab ansetzen. alle unterschiedslos behandeln. nicht differenzieren

READ MORE