اصطلاحات آلمانی

auf Nummer sicher gehen

یک اصطلاح عامیانه است. در زبان محاوری (umgangssprachlich) معادل “ریسک نکردن” است. ضرب المثل شبیه به آن در زبان فارسی اینست: “کار از محکم کاری عیب نمیکنه”.

READ MORE
اصطلاحات آلمانی

die Kirche im Dorf lassen

اصطلاحی جالب به معنای زیاده روی نکردن؛ اغراق نکردن و به فکت و واقعیت پایبند بودن؛ و نیز به معنای منطقی ماندن و وضعیت را دراماتیک نشان ندادن و جو ندادن؛ لاف نزدن. چگونه بوجود آمد؟این اصطلاح از یک سنت مذهبی مسیحی ریشه گرفته است. در گذشته، کلیسای کاتولیک در روستاها مراسم راهپیمایی مذهبی برگزار

READ MORE
اصطلاحات آلمانی

Jemandem die Daumen drücken

این اصطلاح برای “آرزوی موفقیت” بکار می رود. مثلا وقتی میخواهید بگویید:برای سخنرانی من آروزی موفقیت کنDrück mir die Daumen für meinen Vortragیامن برای این شغل شما آرزوی موفقیت میکنمIch werde Dir die Daumen drücken für diesen Job مشخص نیست این ضرب المثل چگونه به وجود آمده است، اما آنچه مسلم است این است که

READ MORE